OM STAVEVEJEN 4

Stavevejen 4.dk indeholder øvelser og retskrivningsprøver der retter sig mod folkeskolens 6. klassetrin. Programmet er et personligt og individuelt program som eleven får adgang til via sit uni-login.
Stavevejen 4.dk hører tæt sammen med elevhæftet Stavevejen 4 og består af 14 forskellige programmer hvor eleverne kan træne videre med de områder der er i elevhæftet. Programmerne er udformet som små legeagtige spil.
Herudover er der et program med orddiktater hvor eleven også kan træne programmets forskellige ordlister og de ordlister eleven selv har lavet.
Stavevejen 4.dk indeholder 3 evalueringer som kan anvendes til at afdække hver elevs aktuelle stavestandpunkt og hvilke områder der kræver særlig opmærksomhed i den efterfølgende stavetræning.

I programmet findes10 digitale retskrivningsprøver der afvikles og rettes af computeren. En logbog opsamler og gemmer automatisk elevens arbejde så det kan ses og udskrives.