OM STAVEVEJEN 3

Stavevejen 3.dk indeholder øvelser der retter sig mod folkeskolens 5. klassetrin. Programmet er et personligt og individuelt program som eleven får adgang til via sit uni-login.
Stavevejen 3.dk hører tæt sammen med elevhæftet Stavevejen 3 og indeholder 11 små legeagtige spil hvor eleverne kan træne videre med de områder der er i elevhæftet.
Herudover er der et program med orddiktater hvor eleven også kan træne programmets forskellige ordlister og de ordlister eleven selv har lavet.
Stavevejen 3.dk indeholder 3 evalueringer som kan anvendes til at afdække hver elevs aktuelle stavestandpunkt og hvilke områder der kræver særlig opmærksomhed i den efterfølgende stavetræning.